Wijziging Hulp bij het Huishouden vanaf 1 juni

Update 21 juni 2017- Per 1 juni 2017 verandert de manier waarop de gemeente Valkenswaard Hulp bij het huishouden regelt.

De gemeente maakt van de huishoudelijke hulp een ‘Algemene voorziening’ binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ’Algemene voorziening’ betekent dat alle inwoners van Valkenswaard die hulp nodig hebben hiervan gebruik kunnen maken.
Inwoners die nu huishoudelijke hulp hebben en hiervoor een bijdrage van de gemeente ontvangen via het financieel vangnet, hebben in de week van 24 mei een brief over de wijziging ontvangen. Zij moeten opnieuw hun schoonmaakhulp gaan regelen. Hiervoor krijgen ze een overgangstermijn vanaf 1 juni tot 1 oktober, zodat er voldoende tijd is om dat te doen.

Nieuwe aanvragers voor Hulp bij het Huishouden

Er zijn ook inwoners die tot 1 januari 2015 gebruik maakten van Hulp bij het Huishouden en sindsdien zonder het financieel vangnet hulp geregeld hebben. De gemeente heeft ook deze groep inwoners een brief gestuurd over de wijziging.
Heeft u geen brief ontvangen en wilt u gebruik maken van de algemene voorziening, omdat u hulp bij het huishouden nodig heeft? Dan is dit bericht voor u.

Wat moet u doen?

U neemt vanaf 1 juni contact op met één van de thuishulpaanbieders met wie de gemeente een contract heeft afgesloten. Op dit moment is de gemeente nog druk bezig met het afsluiten van die contracten. Onder dit artikel vindt u een lijst met een aantal aanbieders. Deze lijst wordt elke keer aangepast als er aanbieders zijn bjigekomen met wie een contract gesloten is. Houd daarom voor een actueel overzicht dit bericht in de gaten.
De thuishulpaanbieder kijkt of u in aanmerking komt voor de huishoudelijke hulp. Als dat zo is sluit u een overeenkomst met de aanbieder.

Bereken uw eigen bijdrage

Voor de schoonmaakhulp betaalt u een eigen bijdrage aan de gemeente van €100 per 4 weken. Misschien komt u in aanmerking voor korting. Dit is afhankelijk van uw inkomen.
Voor de berekening van de korting maakt de gemeente gebruik van een glijdende schaal. In onderstaande tabel vindt u enkele rekenvoorbeelden om de hoogte van uw eigen bijdrage te bepalen.

Netto inkomen per maand Korting Eigen bijdrage per 4 weken
Alleenstaand
€ 1300 € 80 €20,-
€1400 € 40 € 60
€1500 of meer €   0 €100
Meerpersoonshuishouden
€1700 € 80 € 20
€1800 € 40 € 60
€1900 of meer €  0 €100

Betaalt u al een eigen bijdrage aan het CAK omdat u een Wmo-voorziening heeft, zoals scootmobiel of traplift? En gaat u nu ook gebruik maken van de Hulp bij het Huishouden? Dan geeft de gemeente de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp door aan het CAK. We voorkomen zo dat u teveel betaalt.

Welke gegevens moet u aanleveren?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de korting op de eigen bijdrage? Dan heeft de gemeente de volgende gegevens van u nodig:

  • Netto maandinkomen (kopie van loonstrook, uitkering, AOW, pensioen, rente van vermogen);
  • Kopie recente bankafschriften van de laatste 3 maanden;
  • Vakantiegeld; kopie bankafschrift mei 2017;
  • Rente uit vermogen; kopie bankafschrift.
  • Indien van toepassing: Factuur van het CAK (dit geldt als u ook andere Wmo-voorzieningen heeft).

Stuur deze gegevens naar:
Gemeente Valkenswaard, ter attentie van cluster Wmo
Antwoordnummer 26
5550 WB Valkenswaard

Meer informatie

Hebt u vragen over het voorgaande? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 040-2083444 (tussen 8.30 uur en 17.00 uur).