Wie verdient de Brabant Bokaal 2018?

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2018.

18 juni 2018 - De Brabant Bokaal is een onderscheiding van het Prins Bernhard cultuurfonds die wordt toegekend aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor Brabantse cultuur en natuur. 

Enkele criteria voor het toekennen van de Brabant Bokaal zijn dat de werkzaamheden origineel dienen te zijn, niet beroepsmatig én onbetaald. Ook dienen de activiteiten waarvoor de kandidaten worden bekroond een regionale of provinciale uitstraling te hebben en minimaal 10 jaar te hebben plaatsgevonden.

Kent u iemand uit onze gemeente die aan deze voorwaarden voldoet en volgens u de Brabant Bokaal 2018 verdient? Draag hem of haar dan voor! Dat kan via de gemeente Valkenswaard. Neem hiervoor contact op met mevrouw Lonneke Smets via telefoonnummer (040) 20 83453 of per mail lonneke.smets@a2samenwerking.nl.

Aanmelden kan tot en met maandag 15 juli, dus dien uw aanvraag op tijd in.

Bokaal ging al eerder naar Valkenswaard

Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. Zij ontvangen de Bokaal tijdens een feestelijke bijeenkomst. In 2017 reikte Wim van de Donk, Commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Noord-Brabant, deze bokaal uit aan onder meer de heer Peter Vrijdag vanwege zijn inspirerende rol als oprichter van het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard.