Werkzaamheden waterleiding Dommelen noord

23 september 2019 - In opdracht van Brabant Water voert aannemer Hurkmans B.V. werkzaamheden uit aan waterleidingen in Dommelen noord.

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een 1000 meter lange nieuwe drinkwatertransportleiding vanaf de Turfstekerwei tot aan de Damianusdreef. Het betreft zowel het vervangen als het uitbreiden van het bestaande waterleidingnetwerk. De aanleg van de transportleiding is nodig om de leveringszekerheid in de toekomst te kunnen garanderen.

De werkzaamheden zijn gestart op 9 september en vinden plaats op de Turfstekerwei, Stoelenmatterwei, Hubertusdal, Franciscusdal, Victordal, Looierwei, Kantwerkerwei, Damianusdreef en de Bottelierwei. De werkzaamheden nemen in totaal 16 weken in beslag, dus tot het eind van dit jaar.

Overlast

Helaas kan het werk gepaard gaan met overlast. Wanneer in uw straat wordt gewerkt, heeft u mogelijk even geen water. Is een onderbreking in de watervoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u door Brabant Water op tijd geïnformeerd door middel van een brief. Soms is het nodig om in huis, of in de voortuin te werken. Indien dit nodig is zal Brabant Water hiervoor een afspraak met u maken. Ook kan het voorkomen dat uw straat of oprit niet goed bereikbaar is doordat de straat is opengebroken, er minder parkeergelegenheden zijn, of dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten. Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Timmermans Infra B.V. het straatwerk.

Informatie

Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden op de website: www.waterstoring.nl/brabantwater. Hier kunt u ook contactgegevens vinden van de aannemer of Brabant Water voor eventuele aanvullende vragen.