Werkzaamheden Venbergseweg

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

7 juli 2017 - In de nieuwe wijk Lage Heide wordt momenteel volop gewerkt aan het woonrijp maken van de openbare ruimte. Onderdeel daarvan is een verkeersdrempel op de René Smeetsstraat/Venbergseweg bij het kruispunt met ’t Broek. In verband met deze werkzaamheden is het betreffende kruispunt afgesloten van 17 tot uiterlijk 24 juli. Het doorgaand verkeer over de Venbergseweg is daardoor gestremd.

Werk- en Verkeersinfo.