Werkzaamheden Kerkakkerstraat en Kerkeind

Dit item is gearchiveerd op 01-01-2018.

12 mei 2017 - Op maandag 15 mei start aannemer Heijmans met werkzaamheden in de Kerkakkerstraat en het Kerkeind in Dommelen.

Het gaat om het definitief inrichten (woonrijp maken) van het openbaar gebied in het Kerkeind. De laatste van de 37 woningen in plangebied De Meerishof aan het Kerkeind zijn bijna klaar en daarmee komt een eind aan de bouwactiviteiten. De aannemer kan nu het tijdelijke asfalt in de bouwstraat vervangen door de definitieve klinkerbestrating en ook de trottoirs en de laatste parkeervakken in het Kerkeind aanleggen.

Afsluiting Kerkakkerstraat vanwege aanleg verkeersplateau.

Op 15 mei begint de aannemer met het aanleggen van een plateau-drempel bij de aansluiting van het Kerkeind op de Kerkakkerstraat. Hiervoor is het nodig om Kerkakkerstraat volledig af te sluiten. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week.
De afsluiting staat aangekondigd met borden op de locatie en ook de omleidingsroute staat aangegeven. De gemeente heeft direct omwonenden per brief geïnformeerd.
Nadat de drempel gereed is, gaat de aannemer verder met het Kerkeind, ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 13. Hierna volgt het doodlopende stuk vanaf huisnummer 39 in zuidelijke richting naar Kerkeind 13. Als laatste past Heijmans de T-kruising aan naar het Kerkeind 12 t/m 26. Dit gedeelte is al eerder woonrijp gemaakt.
Tijdens de werkzaamheden is het Kerkeind soms niet per auto bereikbaar. Bewoners is gevraagd hun auto’s elders te parkeren. De trottoirs aan de westkant van het Kerkeind 5 t/m 39 zijn definitief en blijven gewoon bereikbaar, te voet en per fiets. De verwachting is dat het werk begin juli helemaal klaar is.

Speelveld

Op het speelterrein in het gebied staan nu nog bouwketen en –materialen. Zodra die verwijderd zijn, voert de aannemer het grondwerk uit. Daarna kunnen de paden aangelegd worden en het gras ingezaaid. Na de zomer komen de speeltoestellen. De laatste bomen volgen in het plantseizoen. Dat is in het laatste kwartaal van 2017.

Eenrichtingsverkeer

Er komt eenrichtingsverkeer in het deel van het Kerkeind 1 t/m 9. Naar verwachting wordt het verkeersbesluit hiervoor eind mei genomen.

Informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer Kevin van Gorp, telefoonnummer (040-) 2083634.