Welke gebieden in de regio zijn geschikt voor zonne- en windenergie?

Bekijk de afbeelding op groter formaat

4 mei 2021 - Welke gebieden in de regio kunnen we in de toekomst misschien inzetten voor het opwekken van duurzame energie?

Dat staat straks in de Regionale Energiestrategie (RES). Een document dat beschrijft hoe onze regio in 2030 omgaat met de klimaatdoelen in Nederland. Met het verschijnen van een milieueffectrapport (MER) hebben we weer een stap gezet op weg naar de RES. In dit rapport staat per gebied beschreven wat het effect op het milieu is als we daar duurzame energie opwekken. De uitkomsten hiervan verwerken we in een definitieve RES.

Gemeente Valkenswaard streeft de doelen van het Nationaal Klimaatakkoord na: 49% minder uitstoot in 2030 en een bijna volledig energieneutraal Nederland in 2050. Hiervoor is het nodig dat we in de toekomst geen fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie meer gebruiken, maar dat we overgaan naar andere energiebronnen, zoals zon- en windenergie.

Daarom onderzoeken inwoners, ondernemers en overheden samen waar en hoe ze het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken in Nederland. Hiervoor stellen 30 energieregio’s in Nederland een plan op: een Regionale Energiestrategie (RES). Valkenswaard doet dit samen met 20 andere gemeenten in de regio ( = de Metropool Regio Eindhoven, ofwel MRE), de waterschappen en de provincie.

Wat betekent de RES voor Valkenswaard?

In een RES staat wat de duurzame plannen zijn voor jouw woonomgeving. In de concept RES in onze regio zijn vijf globale zoekgebieden aangewezen waar mogelijk ruimte is voor het opwekken van zonne- of windenergie in de gemeente Valkenswaard. Dat er ruimte is, betekent niet dat er op die plaatsen ook daadwerkelijk een zonnepark of windmolens komen. Dat wordt onder meer getoetst met een milieueffectrapport (MER). Daarin staat per zoekgebied beschreven wat het effect op het milieu is en of er in de omgeving voldoende draagvlak voor de plannen is.

Online inwoners bijeenkomst op 17 mei: meepraten over de MER

Het milieueffectrapport (MER) is nu klaar. Het rapport is geschreven door een onafhankelijke commissie. Wilt u weten wat er in het milieueffectrapport (MER) staat over Valkenswaard? Meld u dan aan voor een online bijeenkomst op  17 mei van 16.00 tot 18.00 uur. Deze bijeenkomst is speciaal voor inwoners van de A2 gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over wat de MER inhoudt en kunt u vragen stellen. Ook krijgt u uitleg over hoe u kunt reageren, als u aanmerkingen heeft op het plan. Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni ter inzage. Zie hiervoor de bekendmaking in deze krant.

Om u aan te melden voor deze online bijeenkomst ga naar: https://energieregiomre.nl/agenda en klik op de bijeenkomst van 17 mei. In de tekst staat hoe u zich aan kunt melden. Na aanmelding ontvangt u dan een link waarmee u de bijeenkomst digitaal kunt bijwonen.

Wat gebeurt er hierna?

De definitieve Concept RES 1.0 wordt uiterlijk 1 juli 2021 met het rijk gedeeld. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord. Daarna heeft de regio nog tot eind 2021 de tijd om tot een definitieve RES te komen en deze in te dienen bij het Rijk. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk welke plannen uit de RES in Valkenswaard uitgevoerd kunnen worden.