Wegafsluiting Heikantstraat in Waalre

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2020.

Update 6 mei 2020 - In de periode van 18 mei tot en met 13 juli is de kruising Heikantstraat- Burgemeester Uijenstraat in Waalre niet toegankelijk voor (doorgaand) verkeer. Verkeer vanuit Veldhoven (via Onze Lieve Vrouwedijk) en Valkenswaard (via Heikantstaat) wordt via borden omgeleid.

De werkzaamheden starten al op maandag 11 mei met het kappen van bomen en verwijderen van groen. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden het fietspad en trottoir blijven gebruiken.

De gemeente Waalre legt een infiltratieriool aan en past tegelijkertijd de kruising zo aan, dat verkeer niet linksaf kan slaan vanaf de Heikantstraat naar de Burgemeester Uijenstraat. Dit gebeurt om sluipverkeer uit de woonstraten van Waalre-Dorp te weren. De werkzaamheden zorgen er voor dat al het verkeer op dat deel van de Traverse (Traverse=Onze Lieve Vrouwedijk, Bergstraat, Wollenbergstraat en Heikantstraat binnen de bebouwde kom van Waalre) gedurende de werkzaamheden is gestremd. Dit betekent dat het doorgaand verkeer vanuit Valkenswaard en Veldhoven dat over de Traverse wil rijden, omgeleid wordt via de Eindhovenseweg/N69.

Minder (sluip)verkeer

In 2021 wordt de Traverse vervolgens omgebouwd tot 30 km-weg, waardoor het doorgaand sluipverkeer geweerd wordt uit de dorpskern en er zo’n 30% minder verkeer zal rijden.
Wilt u meer weten, kijk dan op www.duurzaamdoorwaalre.nl