Vrachtwagenverbod op Leenderweg en Valkenierstraat

14 december 2017 - Het doorgaand vrachtverkeer wordt in beide richtingen verboden op twee zijstraten in het centrum van Valkenswaard. Het betreft de Leenderweg (tussen Eindhovenseweg en de ovonde) en de Valkenierstraat (tussen de Eindhovenseweg en de Smelen). Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe op 12 december 2017 een verkeersbesluit genomen.

Het betreft een besluit tot aan de openstelling van de Westparallel. Op het verkeersbesluit staat bezwaar en beroep open. Pas nadat de termijn hiervoor is verstreken en er geen obstakels zijn opgeworpen, worden de verkeersverbodsborden neergezet. Met dit besluit wordt voldaan aan de toezegging van de raad om het doorgaand vrachtverkeer in het centrum tegen te gaan.

Sluiproute

Na reconstructie van de Europalaan wordt de weg sinds het begin van dit jaar gebruikt door (boven)lokaal verkeer. Het gedeelte Leenderweg tussen de Europalaan en de Eindhovenseweg wordt door het vrachtverkeer als sluiproute gebruikt om in het centrum te komen. Deze straat heeft echter aldaar het karakter van een woon- en winkelgebied. Dit zelfde geldt voor een soortgelijk gedeelte van de Valkenierstraat. Het doorgaand vrachtverkeer leidt in deze zijstraten tot onwenselijke situaties die de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners niet ten goede komt.

Verkeersluw

Verkeerswethouder Mart Wijnen: “Het huidige verkeersbesluit nemen we omdat we de veiligheid en gezondheid van onze inwoners van groot belang achten. We wachten echter met smart op de uitspraak van de Raad van State over de aanleg van de Westparallel. Deze nieuwe weg zal ervoor zorgen dat het centrum van Valkenswaard eindelijk verkeersluw kan worden. In het regionale Gebiedsakkoord uit 2014 en het gemeentelijk Mobiliteitsplan is er sprake van dat de weg tussen Waalre (Aalst) en Valkenswaard een 60 km zone wordt, waar het doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd.

Meer informatie over het project 'Vrachtwagens weren uit het centrum' leest u op de website: Bereikbaar Valkenswaard