Vrachtwagens op de korrel in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

13 maart 2017 - In week 11 houdt de gemeente bij welke vervoerders hun vrachtwagens door het centrum van Valkenswaard laten rijden. Aan de bewoners wordt gevraagd om komende week met de gemeente mee te kijken. Spoedig daarna worden de vervoerders van het doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan en de Eindhovenseweg aangeschreven. De gemeente wil de vervoerders wijzen op hun verantwoordelijkheid, omdat hun vrachtbewegingen veel hinder veroorzaakt in met name het centrum.

De zorgen van inwoners en gemeente liggen op het gebied van de gezondheid en (verkeers)veiligheid. Deze monitoring is daarom een van de acties op de korte termijn om het doorgaand vrachtverkeer te weren uit het centrum. Verder is twee weken geleden door het college een verkeersbesluit genomen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer via de gehele Europalaan in twee richtingen. De borden hiervoor zijn vorige week geplaatst.

Alternatieve route

Wethouder Mart Wijnen (verkeer): “De Eindhovenseweg is een provinciale weg. De gemeente is hier niet bevoegd tot het doen van aanpassingen. Verbieden van het doorgaand vrachtverkeer is niet mogelijk, maar wijzen op alternatieve routes wel. De route via de A2 is een paar kilometer langer maar toch sneller. In eerdere gesprekken over het laten omrijden van hun chauffeurs met de vervoerders, vervoersorganisaties (EVO en TLN) en met VICV is over het algemeen dan ook met begrip gereageerd. Men stond ook welwillend tegenover het maken van afspraken. Het aanpassen van gedrag is echter niet van vandaag op morgen geregeld en het is ook een kwestie van het vaker herhalen van de boodschap. En dat is dan ook wat we gaan doen. Deze stap lijkt misschien een doekje voor het bloeden, maar tegelijkertijd is het heel belangrijk voor de bewustwording. Daar begint het toch.”

Overige acties

  • Het Valkenswaardse college van B&W heeft brieven gestuurd aan de omliggende gemeenten en wegbeheerders met de vraag om samen te bekijken wat er gedaan kan worden om de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard en Aalst te beperken, vooruitlopend op de aanleg van de Westparallel. Daarvoor is de medewerking van de provincie Noord Brabant en Rijkswaterstaat nodig. Op dit moment worden data geprikt voor bestuurlijke overleggen.
  • Binnenkort worden zogenaamde tekstkarren met matrixborden geplaatst aan de zuidzijde van Valkenswaard, die vrachtverkeer attenderen op de omleidingsroute via de A2. Door middel van teksten en pictogrammen (voor de buitenlandse chauffeurs) wordt het volgen van de omleidingsroute gepromoot. Zodra de tekstkarren zijn gearriveerd die geschikt zijn om pictogrammen te tonen, vervangen die de tekstkar die er nu al staat maar niet er niet geschikt voor is.
  • Op de kop bij de Europalaan (Eindhovenseweg) wordt de doorstroming van het verkeer na de reconstructie gemonitord. Aan de hand van de resultaten wordt de afstelling van de verkeerslichten geoptimaliseerd.