Vrachtverkeer wordt ‘verleid’ A2 te volgen

Dit item is gearchiveerd op 01-01-2019.

De gemeente Valkenswaard wil, samen met de gemeente Waalre, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat, het vrachtverkeer komend vanaf de N2 ‘verleiden’ om de voorkeursroute via de A2 te volgen. Daarom wordt er deze week als proef een verkeersbord geplaatst aan de N2 vóór de afrit bij Waalre. Doel is om zo het doorgaand vrachtverkeer te motiveren om de N2 en daarna de A2 te blijven volgen tot aan de afrit Valkenswaard (bij Leende). En het dan via de N396 (Valkenswaardseweg), de Vest en Zuidelijke Randweg door te leiden naar de N69 (Luikerweg) richting België.

Minder of meer vrachtverkeer

Het effect van deze proef wordt via een monitoringsprogramma getoetst. Op verschillende plekken staan er meetpunten die bijhouden hoeveel vrachtverkeer er passeert. Na de plaatsing van het bord, houden we de hoeveelheid vrachtverkeer op verschillende meetpunten in de regio bij. Hierbij kijken we ook of het vrachtverkeer tijdens de proefperiode andere sluiproutes kiest. Als de proef een succes is, blijft het bord staan tot aan de openstelling van de Nieuwe N69.

Binnenkort wordt er ook nog een tweede bord geplaatst op de Aalsterweg in Eindhoven, ter hoogte van het Van der Valk hotel. Doel van dit bord is om ook het vrachtverkeer vanuit Eindhoven te wijzen op de voorkeursroute via de A2.

Wethouder Kees Marchal (portefeuillehouder Verkeer en mobiliteit): “Voor ons én onze inwoners is het heel belangrijk dat we voordat de Nieuwe N69 open gaat, blijven zoeken naar oplossingen om overlast te minimaliseren. Deze maatregel kan ons daarbij helpen. Als we het vrachtverkeer nu al de goede kant op kunnen sturen, verloopt de overgang naar de nieuwe weg straks ook beter. Maar het belangrijkste reden blijft natuurlijk om een veilige, gezonde en fijne leefomgeving voor onze inwoners te scheppen. Zónder verkeersoverlast.”

Achtergrond Nieuwe N69

In de grenscorridorregio wordt al een tijd gewerkt aan de Nieuwe N69. Deze weg is een oplossing voor de jarenlange overlast van doorgaand verkeer door de kernen Valkenswaard en Waalre. De Nieuwe N69 levert een verbetering van de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en draagt bij aan de verkeersveiligheid. In de tussentijd treffen we verschillende maatregelen om het doorgaand vrachtverkeer om te leiden via de A2. Zo verwijzen we in Valkenswaard het vrachtverkeer vanuit België al via dynamische route-informatiepanelen naar deze route.