Voorgenomen kap moeraseiken in Haagstraat

Dit item is gearchiveerd op 02-07-2018.

8 juni 2018 - Er is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 12 moeraseiken in de Haagstraat. Het gaat om het gedeelte van de straat, tussen de Willibrorduslaan en de Geenhovensedreef (zijde met oneven huisnummers). De reden van deze voorgenomen kap is de jarenlange overlast die diverse aanwonenden ervaren van de bomen. De overlast komt vooral door opdrukkende wortels, schade door de stam aan erfafscheidingen, bladval en schaduw. De bomen zijn erg groot en staan bovendien heel dicht tegen de erfgrenzen aan.

Bewoners ontvingen afgelopen najaar een brief van de gemeente over de voorgenomen kap. Daarin stond ook dat we de komende drie jaren geen vervangende bomen zullen planten, omdat het trottoir hiervoor nu te smal is. Vóórdat we nieuwe bomen planten, is het nodig om eerst het hele profiel van de straat te
veranderen. Dit betekent dus het vervangen van de bestrating en zelfs van het riool. Voor de komende drie jaar staat dit stuk van de Haagstraat nog niet op de gemeentelijke planning voor vervanging.


Dit betekent dat het kappen van de 12 bomen een flink effect heeft op het straatbeeld. Gewoonlijk kapt de gemeente geen bomen, zonder ze meteen te vervangen door nieuw groen, omdat we de straten graag ‘groen’ houden. Nu willen we een uitzondering maken omdat de meeste bewoners herhaaldelijk hebben laten weten dat ze veel overlast van de moeraseiken hebben. De gemeente neemt dit serieus en wil ernaar handelen. Vandaar dat wij de aanvraag voor de kapvergunning hebben gepubliceerd op de gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad van 30 mei en op www.valkenswaard.nl/bekendmakingen.


We hebben de verleende vergunning gepubliceerd op woensdag 6 juni. Het is mogelijk om hiertegen bezwaar in te dienen. Kijk hiervoor op www.valkenswaard.nl/bezwaar. Als de kapvergunning definitief is, is het de bedoeling om de bomen dit najaar te kappen.