Visie op duurzame toekomst Eurocircuit

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

24 mei 2017- Het college van Burgemeester en Wethouders heeft gisteren het ‘Gebruiksprogramma Eurocircuit’ vastgesteld voor de toekomst van het Eurocircuit. Het gebruiksprogramma vormt een visie, die als een leidraad dient bij het actualiseren van het huidige bestemmingsplan. Bovendien heeft de gemeenteraad gisterenavond een voorbereidingsbesluit genomen voor het gedeelte waar motor- en autosport plaatsheeft.

Hiermee is voor een bepaalde tijd, een jaar lang, een zogenaamde gebruikswijzigingsverbod opgelegd. Het gebruik mag dus het komend jaar niet wijzigen, zo kunnen bijvoorbeeld geen nieuwe aanvragen voor uitbreiding van het gebruik plaatsvinden. Dit heeft te maken met het feit dat verbrandingsmotoren geluid- en stankoverlast veroorzaken en dat de raad extra overlast wil voorkomen.

Dossier op orde

De gemeente is eigenaar van de grond van het Eurocircuit en brengt op dit moment het dossier hieromtrent in kaart. De nadruk ligt op het op orde brengen van dit dossier. De betrokken verenigingen zijn op de hoogte van de voortgang en er vindt nauw overleg plaats over de toekomst van het huidige Eurocircuit. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het instellen van vooraf afgesproken tijdsvakken voor het gebruik van motor- en autosportactiviteiten op het circuit.

Verantwoordelijk wethouder Wijnen: “Bij de grote schoonmaak van het huis dat Eurocircuit heet, komen we zaken van jaren geleden tegen die we nu voor eens en altijd goed willen vastleggen. De visie en het besluit van de raad moeten in dit licht worden bezien. Tegelijkertijd staat de deur open om te praten over toekomstige duurzame ontwikkelingen en initiatieven.”

Nieuwe ontwikkelingen

De gebruikers van het Eurocircuit zoeken naast de motor- en autosportactiviteiten ook naar geluidsarme toepassingen in de sporten, bijvoorbeeld elektrische motoren. De technische ontwikkelingen rondom de motor- en autosport gaan die kant op. Het wordt ook steeds interessanter voor de commercie om hierop in te springen nu duurzaamheid in allerlei sectoren een groot verkoopargument is of snel aan het worden is. De gemeente dringt er daarom bij de gebruikers met klem op aan om mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen.

Wijnen: “Mits de verandering wordt omarmd, kan het Eurocircuit hieraan een geweldige bijdrage leveren. De gebruikers weten en begrijpen dit gelukkig ook.”

Ter inzage

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 24 mei zes weken ter inzage:

  • op onze website
  • op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis;
  • via de computers bij de bibliotheek aan de Hofnar 12 en bij ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen;
  • op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis van Borkel en Schaft