Vier weekendafsluitingen Luikerweg vanwege onderhoud

Dit item is gearchiveerd op 29-10-2019.

23 september 2019 - In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Boskalis in september en oktober 2019 groot onderhoud uit aan het zuidelijk deel van de N69/Luikerweg.

Het gaat om het deel van de Luikerweg vanaf de rotonde met de Zuidelijke randweg in Valkenswaard tot aan de Belgische grens. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken voert Boskalis de werkzaamheden uit in vier opeenvolgende weekenden.

Het gaat om de volgende data:

  • vrijdag 27 september 19.00 uur tot maandag 30 september 06.00 uur
  • vrijdag 4 oktober 19.00 uur tot maandag 7 oktober 06.00 uur
  • vrijdag 11 oktober 19.00 uur tot maandag 14 oktober 06.00 uur
  • vrijdag 18 oktober 19.00 uur tot maandag 21 oktober 06.00 uur

Reserveweekend bij onvoorziene omstandigheden: vrijdag 25 oktober tot maandag 28 oktober. Tijdens de werkzaamheden is de weg in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de busdiensten van Bravo volgen een gewijzigde route. Zie www.bravo.info.

Werkzaamheden

De Luikerweg krijgt een nieuwe, stillere asfaltlaag en er worden, binnen de huidige ruimtelijke kaders, enkele verkeerskundige maatregelen getroffen om de weg de komende tien jaar verkeersveilig te houden.

Meer informatie

Kijk op www.grenscorridorN69.nl/onderhoud voor meer informatie over de planning, omleidingsroutes, de te verwachten hinder, de werkzaamheden en met wie u contact op kunt nemen bij vragen.