Verwijderen gevaarlijke bomen in Dommeldal

16 september 2020 - Eind september start de gemeente met het weghalen van een aantal gevaarlijke bomen in het Dommeldal tussen het Gegraaf en Dommelen. Het gaat om een locatie ten noorden van het fietspad De Voort. Bij slecht weer en harde wind vallen hier regelmatig bomen om en in de bosrand hangen inmiddels ook meerdere populieren schuin. Dat levert een ongewenste situatie op die niet veilig is. Daarom is ervoor gekozen de gevaarlijke bomen in deze randzone te verwijderen.

Kappen zwakke bomen biedt kansen voor gezonde die blijven

Het gaat onder meer om een tiental populieren, die helaas op een leeftijd zijn gekomen dat ze aan het einde van hun levenscyclus zitten. Deze bomen zijn daardoor zwak, kwetsbaar en dus gevaarlijk. Daarnaast staan een dode berk en een els vlakbij het fietspad die ook weg moeten.

Wethouder Theo Geldens (Natuur en Beheer Openbare ruimte) zegt: ”Het is ontzettend jammer dat we de bomen niet kunnen behouden. Maar voor ons is het waarborgen van de veiligheid van de fietsers en wandelaars die hier veel komen, het allerbelangrijkste. Het weghalen van de zwakke en dode bomen biedt tegelijkertijd ook kansen voor de gezonde bomen die in de randzone blijven staan, zoals de prachtige vitale eiken en essen. Deze bomen krijgen door het weghalen van de zwakke en dode bomen alle ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en uit te groeien tot imposante, gezonde bomen.”

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden staan op de planning voor eind september/begin oktober. De verwachting is dat het werk minder dan één werkweek in beslag neemt. Enkele wandelpaden én het fietspad langs het betreffende bosperceel, zijn tijdens het werk korte tijd minder goed bereikbaar of tijdelijk afgesloten.
Dat is even lastig voor de wandelaars en fietsers die deze route gebruiken, maar nodig om het werk veilig en snel uit te kunnen voeren. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Vragen

Beheerder Bosgroep Zuid Nederland coördineert de werkzaamheden. Voor vragen over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Pieter Cox, via mail p.cox@bosgroepen.nl of telefonisch via nummer (040) 2066360.