Vervolgbijeenkomst ontwikkeling buitengebied Valkenswaard

22 mei 2018 - Op dinsdag 12 juni organiseert de gemeente Valkenswaard een vervolgsessie op de inloopbijeenkomst van 10 april jl. over de ontwikkelingen van het buitengebied in Valkenswaard in het theatercafé van Cultuurcentrum De Hofnar.

Kansen voor Valkenswaard in kaart

Voor het opstellen van het ontwikkelplan is inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken over kansen in het gebied. Ongeveer 80 bezoekers hebben op 10 april hun ideeën met ons gedeeld. De opgehaalde informatie delen we graag met u in de vervolgbijeenkomst op 12 juni.

Achtergrond

Gemeente Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen, om meer banen te realiseren en meer bezoekers aan te trekken. Dit alles heeft een positief effect op de economie. De gemeente wil dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige natuur (De Groote Heide) en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (leisure) in het buitengebied. Daarbij staan bescherming van kwetsbare natuur en oog voor duurzaamheid centraal.

Praktische informatie

U bent op dinsdag 12 juni van harte welkom tussen 16.00 - 18.00 uur óf 19.00 – 21.00 uur in het theatercafé van Cultuurcentrum de Hofnar. De bijeenkomst begint met een presentatie van de resultaten van 10 april. De inbreng van deelnemers wordt weergegeven op een kaart van het gebied. Op die manier ontstaat een beeld van alle kansen en ook van de knelpunten. Hierover gaan we daarna graag met u in gesprek in kleinere groepen.

Om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn, organiseren we op 12 juni twee keer dezelfde bijeenkomst. Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 - 16.15 uur    óf       19.00 - 19.15 uur     Inloop met koffie en thee
16.15 - 16.40 uur    óf       19.15 - 19.40 uur     Presentatie
16.40 - 18.00 uur    óf       19.40 - 21.00 uur    Gesprekken aan tafel met kaart

Aanmelden Geef aan of u om 16.00 uur of om 19.00 uur aanwezig bent.