Vervangen trottoirs deel Maastrichterweg vanaf 11 juni

Dit item is gearchiveerd op 16-06-2018.

4 juni 2018 - Vanaf maandag 11 juni gaat de gemeente de trottoirs aan beide zijden van een gedeelte van de Maastrichterweg vervangen. Het gaat om het gedeelte in het centrum, tussen de kruising met de Markt/Peperstraat en de Emmalaan. De trottoirs zijn hier op leeftijd en op veel plaatsen verzakt.

De gemeente vervangt de trottoirs aan beide zijden van de weg. We voeren het werk in twee fasen uit.

Eerste fase tussen Emmalaan en Kloosterplein

Op 11 juni starten we met de stoepen in het deel tussen de Emmalaan en de ingang naar het Kloosterplein. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio juli (bouwvakvakantie).

Tijdens het werk geldt op dit stuk van de Maastrichterweg éénrichtingsverkeer vanaf de Emmalaan richting Kloosterplein, behalve op de donderdagen. Dan vervalt deze verkeersmaatregel vanwege de weekmarkt.

Het Kloosterplein blijft tijdens het werk wel in twee richtingen bereikbaar vanaf de Markt/Peperstraat. Ook de zakenpanden aan de Maastrichterweg blijven bereikbaar.

Overlast beperken

We kunnen niet voorkomen dat het werk overlast met zich meebrengt. De gemeente probeert die, samen met de aannemer, tot een minimum te beperken. We zullen regelmatig de situatie beoordelen en de werkwijze zo nodig tussentijds aanpassen.

Informatie en vervolg

De gemeente informeert direct omwonenden en betrokken organisaties in (delen van) de Maastrichterweg, het Kloosterpark en de Molenstraat, via een brief.

Na de bouwvakvakantie komen de trottoirs in het stuk tussen het Kloosterplein en de Markt/Peperstraat aan de beurt. We zullen over deze fase tijdig vooraf communiceren.

Met vragen over het werk kunt u terecht bij de heer R. Jacobs via telefoonnummer 040-2083798, of per mail rob.jacobs@valkenswaard.nl.