Vergunning voor kappen bomen in Mgr. Smetsstraat en Deelshurk

Dit item is gearchiveerd op 21-01-2019.

20 december 2018 - In de rubriek ‘Overzicht bekendmakingen’ op de gemeentepagina, staan de verleende omgevingsvergunningen voor het kappen van 3 zilverlindes in de Mgr. Smetsstraat in Dommelen en 14 populieren aan de Deelshurk.

Lindes Mgr. Smetsstraat

Het gaat om de linde direct vóór huisnummer 10, die voor huisnummer 18 en nog één net aan de overzijde van huisnummer 18.

Het betreft drie waardevolle bomen. Ze zijn in een zó slechte conditie dat ze gekapt moeten worden, om de veiligheid van weggebruikers en aanwonenden te garanderen.

De gemeente zal de gekapte bomen vervangen door nieuwe lindes. Op die manier blijft de groene lindelaan in de Mgr. Smetsstraat in stand.

Populieren Deelshurk

Aan de Deelshurk worden 14 Canadese populieren gekapt. Ook hier gaat het om de veiligheid. Tussen de populieren staan ook eiken. Deze blijven behouden. Verder zal de gemeente 18 nieuwe bomen terugplanten. Dat worden verschillende inheemse soorten zoals: schietwilg, linde, els en groene beuk. Hiervoor is gekozen omdat deze bomen aantrekkelijk zijn voor bijen en andere insecten.

Bekendmaking

De verkorte publicatie van de verleende vergunningen vindt u dus in de rubriek ‘Overzicht bekendmakingen’. Wij publiceren deze vergunningen ook op de website bij bekendmakingen.