Vergroenen Hofnarplein

update 8 september 2021 - Op maandag 21 juni is gestart met het ‘vergroenen’ van het Hofnarplein.

Het ronde plein tussen de hoofdingangen van het gemeentehuis en Cultuurcentrum De Hofnar, was tot die tijd helemaal bestraat, op één eikenboom na. Deze versteende omgeving leidde op warme dagen tot hittestress en bij regen kon het water hier niet goed wegzakken in de grond.
Door het aanbrengen van meer groen is de hittestress verminderd en kan regenwater beter in de bodem zakken.
Bovendien is het plein een stuk aantrekkelijker en biodiverser geworden.