Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

13 september 2021 - Op dinsdag 21 september 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15 in Valkenswaard bijeen in een openbare hoorzitting.

Agenda

  • 19.00 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting op het perceel Frankhof 8 te Valkenswaard.
  • 19.40 uur
    ​Bezwaren gericht tegen het verkeersbesluit van het college van burgemeester en wethouders van respectievelijk Cranendonck en Heeze-Leende, waarbij werd besloten tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders op de onverharde wegen in het bosgebied Leenderbos door middel van het plaatsen van bord C12 uit het RVV 1990 met onderbord “uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders” en met onderbord “quads, trikes en (cross)motoren niet toegestaan” en door middel van het plaatsen van fysieke afsluitingen.

Aanmelden

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk vrijdag 17 september 2021 vóór 12.00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2083671).