Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten op 8 december

Dit item is gearchiveerd op 09-12-2020.

3 december 2020 - Op dinsdag 8 december 2020 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.00 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Cranendonck waarbij werd besloten tot het invorderen van verbeurde dwangsommen voor het verder gaan met werkzaamheden in strijd met de opgelegde bouwstop.
  • 19.40 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het legaliseren van een prieel gelegen op het perceel aan de Bergstraat 23 in Valkenswaard

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571 of 06-18302211) als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen.