Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 19 oktober 2021

13 oktober 2021 - Op dinsdag 19 oktober 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Agenda

19.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende waarbij werd besloten geen inhoudelijke beslissing te nemen op het handhavingsverzoek, omdat de indieners daarvan niet kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden en er dus geen sprake is van een aanvraag, zoals bedoeld in artikel 1:3, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht.

19.30 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck, waarbij werd besloten tot het weigeren van een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning, gelegen op het perceel De Wieken 49 te Budel.

Zitting bijwonen

Wij willen u vragen om, indien u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021 vóór 12:00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2083671).