Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 13 april 2021

Bekijk de afbeelding op groter formaat

7 april 2021 - Op dinsdag 13 april 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze-Leende bij elkaar in een openbare hoorzitting.

Agenda

19.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Valkenswaard waarbij werd besloten op een verzoek inzake de Wet openbaarheid van bestuur.

19.40 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Heeze-Leende, waarbij werd besloten tot het opleggen van een last onder dwangsom. Er wordt gelast de overtreding ongedaan te maken door het verhoogde dak van de aanbouw bij de woning aan de Burgemeester Serrarisstraat 12 te Heeze te verwijderen en verwijderd te houden. 

20.20 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Cranendonck waarbij werd besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw welke wordt gebruikt voor seizoensarbeidersverblijven, gelegen op het perceel ’t Winkel 6a in Soerendonk.

Zitting bijwonen

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om voor donderdag 8 april 2021 contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571 of 06-18302211).