Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten 24 november 2020

Dit item is gearchiveerd op 25-11-2020.

17 november 2020 - Op dinsdag 24 november 2020 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze-Leende bij elkaar in een openbare hoorzitting.

Agenda

  • 20.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Heeze-Leende een verzoek om een jaarlijkse subsidie voor de inzet van de combinatiefunctionaris muziek te weigeren.
  • 20.40 uur: Bezwaren gericht tegen het gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder van Valkenswaard tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van kleinschalig kamperen, aanleggen parkeerplaatsen en halfverharding van toegangspaden aan de Molenstraat 203 en 203B in Valkenswaard.

Zitting bijwonen

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571 of 06-18302211) als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen.