Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Veiligheidsagenda Valkenswaard 2018: Verhogen bewustwording en weerbaarheid

Dit item is gearchiveerd op 10-02-2020.

10 januari 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft het Actieprogramma Veiligheid Valkenswaard 2018 vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vloeit voort uit de Nota Veiligheidsbeleid 2015-2018 dat eerder door de raad is geaccordeerd. Nieuw is de ‘Aanpak Voorkomen Escalatie’ in thuissituaties. Hoog op de agenda staat ook het tegengaan van ondermijnende en georganiseerde misdaad. Burgemeester Ederveen: “In de kern komt het bij allerhande veiligheidskwesties neer op het verhogen van de bewustwording, om vervolgens de weerbaarheid van mensen te kunnen versterken.”

Gezamenlijke aanpak

Samen met partners zoals Cordaad, Lumensgroep, politie, (horeca)ondernemers, brandweer, onderwijs, bedrijven, belastingdienst, Openbaar Ministerie en woningbouwverenigingen worden diverse activiteiten uitgevoerd om de veiligheid te vergroten. Sommige activiteiten lopen al wat langer, zoals de aanpak van woninginbraken. Ook in het komende jaar worden daarvoor Whatsapp buurtpreventiegroepen ondersteund. Voor het beslechten van geschillen – de kleinere burenruzies - koopt de gemeente bij Lumens gesprekken in voor bemiddeling. Lumens fungeert sinds jaar en dag als het coördinatiepunt voor buurtbemiddeling.

Opschalen

Er is een nieuwe methode ontwikkeld die de aanpak onveiligheid in thuissituaties verbetert; de zogenaamde Aanpak Voorkomen Escalatie. Door integraal te werken met diverse partners kan gemakkelijker worden opgeschaald, mocht dit nodig blijken. Bij een opschaling is er meer menskracht en kennis beschikbaar en in sommige gevallen ook meer geld. Verder wordt de eigen gemeentelijke organisatie weerbaar gemaakt tegen de toenemende ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Ederveen: “We hebben nu eenmaal te maken met criminaliteit die niet altijd even duidelijk als zodanig is te herkennen. Is een persoon met kwade bedoelingen eenmaal binnen, dan kan dit wel ontwrichtend voor een organisatie of bestuur zijn. Het neemt diverse vormen aan. Bijvoorbeeld als een ogenschijnlijk sympathieke belofte om iets voor elkaar te krijgen met geld of resultaten, maar die misschien toch ook wel te mooi is om waar te zijn. Eind 2017 hebben zeventig medewerkers trainingen om signalen te herkennen. Het vergt ook het komend jaar om alertheid en onderlinge uitwisseling van kennis.”

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

Dit jaar legt de gemeente meer en meer de nadruk op de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierbij wordt zij ondersteund door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) waarin onder andere politie, justitie en belastingdienst zijn vertegenwoordigd. Op basis van de Wet BIBOB (Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar Bestuur) toetst de gemeente de integriteit van aanvragers van omgevingsvergunningen in de horeca en bij pand van meer dan 500.000 euro. In 2018 wordt dit beleid uitgebreid met een toetsing op aanbestedingsprocedures. Zo kunnen kopers van bijvoorbeeld gemeentegrond en aannemers die een aanbestedingsprocedure volgen, eveneens worden getoetst. De gemeente blijft bovendien actief in de opsporing van drugshandel en hennepkwekerijen door bijvoorbeeld het sluiten van panden waar hennep is aangetroffen.

Veiligheidsmonitor

Om een goed beeld te blijven houden op de veiligheidsbeleving van de inwoners, is in het najaar van 2017 een Veiligheidsmonitor uitgezet. Deze monitor is verstuurd aan 3.000 inwoners van Valkenswaard met een leeftijd vanaf 15 jaar. Ook politiecijfers maken onderdeel uit van de monitor. De resultaten hiervan worden medio 2018 verwacht.

Kijk bij: Veiligheidsprogramma 2018 of bekijk de download hieronder.