Valkenswaards Sportakkoord krijgt vorm

Dit item is gearchiveerd op 10-02-2020.

9 december 2019 - Het Valkenswaards Sportakkoord moet er voor zorgen dat iedereen in Valkenswaard met plezier sport en beweegt. 

De betrokkenheid om te komen tot een Valkenswaards Sportakkoord is groot. De betrokkenheid heeft er toe geleid dat er een breed pakket aan acties ligt waar iedereen in 2020 en 2021 mee aan de slag gaat. Op 11 december worden de puntjes op de ‘i’ gezet.

Het Valkenswaards Sportakkoord sluit naadloos aan op de door de raad vastgestelde sportvisie ‘Sport Verbindt Valkenswaard 2018-2021’. Sportstimulering en het versterken van de sociale cohesie staan centraal in de Sportvisie en het Sportakkoord.

Actie

Kenmerkend aan het Sportakkoord is dat er acties in staan waar direct mee aan de slag wordt gegaan. Zo komt er een digitaal platform waarop informatie over sporten en bewegen gedeeld wordt en start een pilot die inzet op het verbeteren van brede motorische ontwikkeling bij kinderen.

Ook wordt er gewerkt aan een betere kennisdeling vanuit zorg naar sport- en beweegaanbieders om mensen verantwoord te laten sporten. Kwetsbare inwoners worden vanuit Sportief Valkenswaard begeleid naar sport- en beweegaanbod. Andere acties zijn gericht op o.a. het vergroten van ouderbetrokkenheid binnen de sport, het organiseren van kennismakingsactiviteiten en het oprichten van een Sportadviesraad.

Betrokkenheid ook randvoorwaarde voor succes

De betrokkenheid om te komen tot een Sportakkoord is groot. Sport- en beweegaanbieders, belangverenigingen, bedrijven, gemeente, zorg-, onderwijs- en welzijnsorganisaties dragen allen hun steentje bijgedragen. Diverse betrokkenen hebben uitgesproken om zich ook in te zetten voor de uitvoering van het Sportakkoord. Dit is belangrijk want het Valkenswaards Sportakkoord slaagt alleen door samen te blijven werken. Het Valkenswaards Sportakkoord is daarmee niet alleen voor iedereen, maar ook van iedereen.

Vervolg

Op 11 december wordt het concept van het Valkenswaards Sportakkoord besproken met de betrokkenen. In januari vindt de feestelijke ondertekening plaats van het definitieve Sportakkoord. Meer informatie is te vinden op www.sportakkoordvalkenswaard.nl.