Valkenswaards Sport- en beweegakkoord ondertekend

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2020.

3 februari 2020 - Het Valkenswaards Sport- en beweegakkoord is vrijdag 17 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekend.

Het akkoord moet er voor zorgen dat iedereen in Valkenswaard met plezier sport en beweegt. Sport- en beweegaanbieders, belangenverenigingen, bedrijven, gemeente, zorg-, onderwijs- en welzijnsorganisaties hebben allen hun steentje bijgedragen. 

Het Valkenswaards Sportakkoord sluit naadloos aan op de door de raad vastgestelde sportvisie ‘Sport Verbindt Valkenswaard 2018-2021’. Sportstimulering en het versterken van de sociale cohesie staan centraal in de Sportvisie en het Sportakkoord. Kenmerkend aan het Sportakkoord is dat er acties in staan waar direct mee aan de slag wordt gegaan in 2020. Zo komt er een digitaal platform waarop informatie over sporten en bewegen gedeeld wordt voor inwoners van Valkenswaard en start een pilot die inzet op het verbeteren van brede motorische ontwikkeling bij kinderen. Ook wordt er gewerkt aan een betere kennisdeling vanuit zorg naar sport- en beweegaanbieders om mensen verantwoord te laten sporten. Kwetsbare inwoners worden begeleid naar sport- en beweegaanbod. Andere acties zijn gericht op onder andere het vergroten van ouderbetrokkenheid binnen de sport, het organiseren van kennismakingsactiviteiten voor jeugd en het oprichten van een Sportadviesraad.

      

Foto: Jurgen van Hoof