Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Valkenswaard toegankelijk voor iedereen

Dit item is gearchiveerd op 29-07-2019.

27 juni 2019 - De projectgroep Agenda 22 zet zich samen met de gemeente actief in om het onderwerp toegankelijkheid onder de aandacht te brengen in de gemeente Valkenswaard.

Resultaten

De projectgroep heeft dit voorjaar alle horecagelegenheden in onze gemeente bezocht en in overleg met de exploitanten gekeken naar de toegankelijkheid. Ook komt er een openbaar invalidentoilet in het centrum waar tijdens winkeltijden gebruik gemaakt van kan worden. Daarnaast neemt de gemeente maatregelen om gebouwen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. In het nieuwe fiets-, parkeer en cultuurbeleid komt het onderwerp terug. Dit geldt uiteraard ook voor het nieuwe beleid op het gebeid van het Sociaal Domein.

Verder letten we bij onderhoudswerkzaamheden bijvoorbeeld extra op obstakelvrije trottoirs met een goede doorgang voor rolstoelen en rollators.

Er is nog genoeg werk aan de winkel, maar mede dankzij de actieve inzet van de vrijwilligers in de projectgroep, boeken we resultaten.

Agenda 22

Werken aan het verbeteren van toegankelijkheid, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Iedere gemeente in Nederland streeft ernaar om zoveel mogelijk te voorkómen dat mensen met een beperking worden uitgesloten. Die opdracht komt voort uit het VN-verdrag over rechten van mensen met een beperking: ‘Iedereen met een beperking, zowel fysiek als mentaal, heeft recht om deel te nemen aan de samenleving’. Het rijk en de Nederlandse gemeenten zetten zich in om zo min mogelijk obstakels op te werpen voor deze mensen. Het verdrag is samengevat in 22 regels, de zogenaamde ‘Agenda 22’. Uitgangspunt hierbij is: ‘Toegankelijkheid is de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering’.

Helpt u mee?

Als inwoner van Valkenswaard komt u zelf ook bij scholen, sport-, welzijns- en cultuurinstellingen, horeca, winkels of het gemeentehuis. Ervaart u daar zaken die  maken hebben met (on)toegankelijkheid in brede zin (denk aan zien, horen, tasten en verplaatsen) en wilt u bijdragen aan een ‘Valkenswaard voor Iedereen’? Meld ons dan wat u tegenkomt.

Heeft u een idee hoe het beter kan? Geef ook dat aan ons door via het formulier op onze webpagina onder 'contact', of telefonisch via (040) 2083444. Zo helpt u mee om Agenda 22 in Valkenswaard te realiseren.