Valkenswaard stimuleert aanschaf van zonnepanelen

Dit item is gearchiveerd op 07-07-2017.

12 juni 2017 - Het college van Valkenswaard zegt ‘ja’ tegen het plan om deel te nemen aan het Zonnepanelen project regio Zuidoost Brabant. Zij wil stimuleren dat huiseigenaren zonnepanelen gaan aanschaffen en sluit zich daarom aan bij het zonnepanelenproject waaraan 14 gemeenten in de regio gaan deelnemen. 

Dit project maakt het mogelijk dat de komende twee jaren ca. 500 huiseigenaren in Valkenswaard op een gemakkelijke wijze hun huis kunnen voorzien van zonnepanelen. Hiermee wordt in Valkenswaard de CO2-emissie met 568 ton per jaar gereduceerd. De gemeente helpt met dit zonnepanelenproject de inwoners om een bijdrage te leveren aan het duurzaam opwekken van energie en tegelijkertijd flink op hun energierekening te besparen.
Wethouder Bax: ‘Door dit project helpen we de inwoners hun energierekening naar beneden te krijgen, het regionale bedrijfsleven aan extra opdrachten en het klimaat met een forse CO2 reductie. Mooier kan het niet’.

Succesfactor

De succesfactor van het project is dat de inwoners zelf niet hoeven te investeren en geheel ontzorgd worden. Veel particuliere woningeigenaren willen wel duurzame energiemaatregelen nemen, maar zien door de bomen het bos niet. Ze stuiten vaak op het nodige uitzoekwerk, de financiën en tegenstrijdige informatie. Deze drempels worden bij deelname aan dit project weggenomen.

Lening

Inwoners van Valkenswaard die willen meedoen kunnen daarvoor bij de gemeente een aantrekkelijke lening krijgen. Het maandelijks terug te betalen bedrag aan rente en aflossing is voor de woningeigenaar lager dan de besparing op de energierekening. De zonnepanelen zorgen dus direct voor een verlaging van de woonlasten. Een serviceprovider, die via een Europese aanbesteding wordt geselecteerd, plaatst de zonnepanelen en zorgt voor de inningen van de maandelijkse aflossingen. Na 15 jaar zal de lening volledig zijn afbetaald, terwijl de levensduur van de zonnepanelen minstens 25 jaar is. Na aflossing van de lening zullen huiseigenaren dus echt veel geld op hun energierekening gaan besparen. 

Duurzaamheid

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke en actuele maatschappelijke thema’s. Op dit moment is ca. 5% van alle koopwoningen in Valkenswaard voorzien van zonnepanelen. Om de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 uit het Nationale Energieakkoord te bereiken is een forse inspanning nodig. Deelname aan het regionale zonnepanelenproject biedt de gemeente een unieke kans om hier een substantiële stap in te zetten en daarmee de CO2-emissies flink te reduceren.

Planning

Het besluit van het college van B&W wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is gepland in de raadsvergadering van 6 juli. Als de gemeenteraad akkoord is, begint de aanbesteding van het zonnepanelenproject in het najaar van 2017. De uitvoering van het project is in 2018.