Valkenswaard stelt orde op zaken op Eurocircuit

Dit item is gearchiveerd op 27-08-2018.

26 juli 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten maatregelen te nemen om de veiligheid op het Eurocircuit op orde te brengen. 

Hiermee moet er een veilige situatie voor gebruikers, verenigingen en de gemeente Valkenswaard ontstaan. Door deze maatregelen te nemen, stelt de gemeente orde op zaken op het Eurocircuit.

De gemeente Valkenswaard is eigenaar van de gronden waarop het Eurocircuit is gelegen. Deze gronden worden verhuurd aan verenigingen die actief zijn op het Eurocircuit. De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor de staat en de veiligheid van de gebouwen, de terreinen en voor de brandveiligheidsvoorzieningen. Op basis van eerder onderzoek heeft de gemeente inzicht gekregen in de bouwkundige staat van alles wat op deze gronden is gebouwd - de opstallen - en of deze legaal zijn gerealiseerd. Er is  alleen geen inzicht in de staat van elektronische en werktuigbouwkundige installaties van deze opstallen. Vanwege de veiligheid op en rond het Eurocircuit, acht de gemeente het noodzakelijk dit spoedig in beeld te krijgen. Daarom heeft het college besloten de volgende maatregelen te nemen:

  • een brandveiligheidsonderzoek naar de toereikende maatregelen in blusvoorzieningen voor het terrein;
  • een inventarisatie van mogelijke gebreken aan installatietechnische zaken in alle opstallen;
  • in samenwerking met verenigingen komen tot opstalovereenkomsten voor de opstallen op het Eurocircuitterrein.

Wethouder Theo Geldens (portefeuillehouder vastgoed en beheer): “Om de veiligheid van alle gebruikers, verenigingen en de gemeente Valkenswaard op het Eurocircuit te verbeteren, stelt gemeente Valkenswaard nu orde op zaken. We hebben met de verenigingen gesprekken gevoerd over de stappen die wij als gemeente willen zetten. De uitkomsten van de onderzoeken en te nemen vervolgacties zullen we dan ook met hen bespreken en samen afstemmen.”