Valkenswaard ontwikkelt OV visie voor betere bereikbaarheid

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

19 mei 2017- De gemeente Valkenswaard werkt aan het versterken van haar woon- en leefomgeving, onder andere door te werken aan de bereikbaarheid.

Niet alleen de bereikbaarheid per auto, maar ook de bereikbaarheid met de fiets of met het openbaar vervoer. Om aan de slag te gaan met het openbaar vervoer, heeft het college van burgemeester en wethouders een OV-visie uitgewerkt die een stip op de horizon plaatst. Hoe moet het Valkenswaardse openbaar vervoer er in de toekomst uit zien? Op regionaal niveau is hier al goed over nagedacht, maar op lokale schaal is het belang van openbaar vervoer altijd ondergeschikt geweest aan de autobereikbaarheid.

Eerste niet-stedelijke gemeente met OV Visie

Valkenswaard ziet dit nu anders. Als eerste niet-stedelijke gemeente, laat Valkenswaard zien dat juist het openbaar vervoer een interessante mogelijkheid biedt om locaties binnen en buiten Valkenswaard beter bereikbaar te maken en tegelijkertijd te werken aan het verminderen van de autodruk en het versterken van de leefbaarheid in het centrum.
Hierbij kijkt het college nadrukkelijk naar andere ontwikkelingen zoals de visie op de Groote Heide Valkenswaard en het Masterplan voor het centrum. Door één en ander te combineren ontstaan kansen om het openbaar vervoer te versterken. Inzet is het realiseren van een knooppunt met een regionale functie.
Valkenswaard kent een gunstige ligging ten zuiden van Eindhoven en met een verzorgingsgebied richting gemeente Bergeijk en richting België. De busverbinding met Eindhoven is nu al goed, maar kan nog beter. De gemeente zet in op een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding, die zowel voor de inwoners van Valkenswaard, als voor bezoekers van Valkenswaard interessant is.

Regionaal OV-knooppunt realiseren in Valkenswaard

De snelle busverbinding moet uiteindelijk uitkomen bij het regionale knooppunt in Valkenswaard. Daar is dan de aansluiting met andere busverbindingen, maar er is bijvoorbeeld ook ruimte voor een P+R terrein, een bewaakte fietsenstalling, deelfietsen zoals de OV-fiets, en allerlei andere ontwikkelingen. Vanaf het centrale punt moeten locaties als het Valkenswaardse centrum, de Malpie en het Eurocircuit, goed te bereiken zijn.
Wethouder Mart Wijnen van verkeer: “Het mooiste is natuurlijk als bezoekers met het openbaar vervoer naar Valkenswaard komen, dan met de fiets ons fraaie buitengebied bezoeken en tot slot gebruik maken van onze prima horecagelegenheden.”
In de toekomst wil gemeente Valkenswaard ook ruimte bieden voor vernieuwende mobiliteitsconcepten die de kwaliteit van het openbaar vervoer kunnen versterken.
De OV Visie staat ter besluitvorming op de agenda van de openbare raadsvergadering van dinsdag 23 mei. Bij agendapunt 4.6  vindt u ook de volledige tekst van de OV Visie.