Valkenswaard neemt beslissing op bezwaar vrachtwagenverbod Europalaan

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

30 augustus 2017 - Een eerder artikel vandaag op de website van het Eindhovens Dagblad is er inmiddels afgehaald. Hierbij de informatie over het besluit van het college inzake het vrachtwagenverbod op de Europalaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 augustus een ‘beslissing op bezwaar’ op het vrachtwagenverbod op de Europalaan genomen. Het verkeersbesluit van 22 februari jongstleden is hiermee herroepen. Het college heeft nog altijd de intentie om het doorgaand vrachtverkeer van de Europalaan te weren, conform de opdracht van de raad. Verder worden de mogelijkheden verkend voor een vrachtwagenverbod voor doorgaand verkeer op twee zijstraten van de Europalaan. Tegen dit besluit staat beroep bij de rechter open.

Advies bezwarencommissie

De aanleiding voor deze ’beslissing op bezwaar’ is het op 11 juli jl. afgegeven advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-gemeenten. De Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-gemeenten heeft in juli jl. negatief geadviseerd op het eerder genoemde besluit. Dit is het in februari 2017 door het college genomen besluit om een vrachtwagenverbod in te stellen op de Europalaan. Het college is geadviseerd een nieuw verkeersbesluit te nemen waarvoor eerst alle belangen van de bezwaarmakers goed in kaart zijn gebracht. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor een nieuw verkeersbesluit.

Zijstraten

Een deel van het doorgaand vrachtverkeer wijkt uit naar alternatieve routes door het centrum via de Leenderweg en Valkenierstraat. Doorgaand vrachtverkeer hoort niet thuis op deze zijstraten die een smal wegprofiel hebben. Vooral rechtsaf slaand vrachtverkeer vanaf de Europalaan richting Leenderweg veroorzaakt onveilige situaties. Daarom wil het college een verbod instellen voor doorgaand vrachtverkeer op:

  • de Leenderweg tussen de Markt en de ovonde bij het Jacques Kanenpad en
  • op de Valkenierstraat tussen de Europalaan en de Eindhovenseweg.

De mogelijkheden hiervoor worden momenteel verkend. Het bestemmingsverkeer blijft dan wel welkom.

Het betreft een tijdelijke oplossing die zal gelden tot aan de openstelling van de Westparallel en de invoering van een vrachtwagenknip om doorgaand vrachtverkeer tussen de gemeenten Waalre en Valkenswaard tegen te gaan. Wethouder Mart Wijnen: “Als college werken we eraan om de vrachtwagenoverlast in ons centrum zoveel mogelijk te beperken. Uitgangspunten hiervoor zijn de veiligheid en gezondheid van onze inwoners, die ons echt aan het hart gaan. “

Campagne Weren vrachtwagens uit het centrum

Binnenkort pakken de gemeenten Valkenswaard en Waalre de campagne ‘Weren van vrachtwagens uit het centrum’ weer op. In deze campagne wordt met nadruk gewezen op de voorkeursroute voor vrachtwagens: via A2. Ook zijn de gesprekken met regiopartners, zoals met buurgemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat, nog gaande. Daarnaast bereiden de gemeenten nu ook de volgende – iets meer ludieke - acties voor.