Valkenswaard groene leisuregemeente van Zuidoost-Brabant

Dit item is gearchiveerd op 27-05-2019.
Fotograaf Erwin Loos

21 juni 2018 - De tweede bijeenkomst over Masterplan Dommelland op 12 juni werd druk bezocht. Maar liefst 200 geïnteresseerden kwamen naar Cultuurcentrum De Hofnar om te luisteren en te praten over recreatie, toerisme en natuur in het zuidelijke deel van Valkenswaard.

De gemeente Valkenswaard wil zich meer als groene vrijetijdsgemeente ontwikkelen. Het Masterplan Dommelland geeft hier uitvoering aan. Dit Masterplan komt voort uit de Toekomstvisie 2030 en de visie Natuurlijk Avonturen Landschap. De gemeente wil met dit plan meer banen creëren en bezoekers aantrekken. Voordat het Masterplan opgesteld wordt, is de gemeente Valkenswaard in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers.

Kansen buitengebied in wensbeelden

Tijdens de tweede bijeenkomst werden de opgehaalde ideeën, opmerkingen en suggesties van deelnemers van de eerste bijeenkomst op 10 april, gepresenteerd aan alle bezoekers. Daarbij gaf de gemeente ook aan waar knelpunten en kansen lagen. Met wensbeelden werd vervolgens een indruk gegeven van de mogelijke toekomstige invulling van het gebied per thema. Na de presentatie gingen bezoekers met de gemeente in gesprek over de wensbeelden. De presentatie tijdens de bijeenkomst vindt u hier

Foto Challenge

Eerder deed de gemeente een oproep om foto’s in te sturen van het buitengebied met als onderwerp: toerisme, natuur of recreatie. Er werd enthousiast gehoor aan gegeven. Tijdens de bijeenkomst op 12 juni zijn de winnaars bekend gemaakt. De gemeente feliciteert Erwin Loos, Mariëlle van den Broek en Dinie van Lieshout-Ras!

Valkenswaard groene leisuregemeente

De vrijetijdssector biedt volop kansen. In combinatie met de kracht van de aanwezige natuur wil Valkenswaard zich de komende jaren gaan ontwikkelen als de nummer één groene leisuregemeente van Zuidoost-Brabant. De gemeente wil dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige natuur (De Groote Heide) en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (leisure) in het buitengebied. Daarbij staan bescherming van kwetsbare natuur en oog voor duurzaamheid centraal.

Vervolg

Aan de hand van alle ideeën en opmerkingen van bezoekers van de twee bijeenkomsten wordt nu een concept Masterplan uitgewerkt. Na de zomer wordt dit plan opgeleverd en wordt het beoordeeld door de gemeenteraad.

Meer informatie over Dommelland

Meer informatie over Masterplan Dommelland kunt u op de website vinden onder In Valkenswaard | Projecten | Dommelland. Heeft u nog vragen over de bijeenkomst of over Masterplan Dommelland? Neem dan contact op via het formulier.

Foto: Erwin Loos