Valkenswaard en Waalre starten campagne ‘Weren doorgaand (vracht)verkeer’

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

24 mei 2017 - Vanaf vandaag starten de gemeenten Valkenswaard en Waalre een publiciteitscampagne om het doorgaand (vracht)verkeer dat door het centrum van de dorpskernen rijdt, te weren. De campagne ondersteunt enkele verkeersmaatregelen en andere acties die al eerder in gang zijn gezet. Valkenswaard en Waalre hebben een gezamenlijk belang om vooruitlopend op de opening van de Westparallel zoveel mogelijk (vracht)verkeer van de wegen te halen.

Extra verkeersmaatregelen

Al jaren kampen Valkenswaard en Waalre met veel verkeer dat niet in deze gemeenten hoeft te zijn en dat dwars door het centrum rijdt. De Westparallel zal hier de grootste soelaas in bieden. Helaas, laat de definitieve besluitvorming over de nieuwe randweg op zich wachten. De beide gemeenten willen nu extra verkeersmaatregelen treffen door doorgaand vrachtverkeer actief te wijzen op de voorkeursroute via de A2. Dit is al gebeurd door vooralsnog tijdelijke dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s) te plaatsen aan de zuid- en oostkant van Valkenswaard. Deze gemeente heeft tevens gesprekken gevoerd met de gemeente Heeze-Leende, Rijkswaterstaat en de Provincie om doorgaand vrachtverkeer te wijzen op de voorkeursroute via de A2.

Voorkeursroute = A2

Als aanvullende actie heeft de gemeente Valkenswaard in maart transportbedrijven aangeschreven om hun chauffeurs te wijzen op de alternatieve route. Ook de buitenlandse bedrijven hebben een brief gekregen. In de brief werd gewezen op het feit dat er voor niet-bestemmingsverkeer een alternatieve voorkeursroute is. Deze voert langs de A2-afslag bij Leende en de N396(Valkenswaardseweg/Leenderweg). De route gaat verder via De Vest en de Zuidelijke Randweg in Valkenswaard om aan te sluiten op de N69 richting België.

Bewoners helpen mee

Vandaag wordt ook aandacht voor de zaak gevraagd met een advertentie in het Valkenswaards en Waalres Weekblad. Deze kunnen inwoners gebruiken om als poster voor hun raam te hangen. Enkele bewoners van de Eindhovenseweg zullen daarnaast de bewoners en winkeliers van hun straat langsgaan om de posters actief ‘te slijten’. Ook worden flyers uitgereikt aan vrachtwagenchauffeurs bij bijvoorbeeld benzinestations en wordt op Facebook aandacht geschonken aan de campagne. Valkenswaard en Waalre denken nog over de verdere invulling van de campagne tot de openstelling van de Westparallel.

Maximaal omleiden

Met de publiciteitscampagne, maatregelen en andere acties worden twee raadsmoties van Valkenswaard opgevolgd, namelijk die van 26 januari jl. en 23 februari jl., om uitvoering te geven aan het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 uit 2012 en aan het Mobiliteitsplan. In de moties wordt gevraagd die verkeersmaatregelen en acties te treffen die van belang zijn voor het maximaal omleiden van het doorgaand vrachtverkeer via de A2. Daarnaast zijn de diverse acties een voorschot op het definitieve vrachtwagenverbod wat ingaat vanaf de opening van de Westparallel.