Valkenswaard doet mee met AutoMaatje

Dit item is gearchiveerd op 14-08-2018.

16 juli 2018 - Valkenswaard doet mee met de nieuwe lokale vervoersvoorziening ANWB AutoMaatje.

Dit is een vervoerservice waarmee vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten vervoeren tegen een kleine kostendekkende vergoeding. De ritten worden aangevraagd en gepland vanuit een professioneel ingericht coördinatiepunt.

Ondanks de aanwezigheid van openbaar vervoer en de Wmo maatwerkvoorziening Taxbus ervaren veel inwoners nog problemen met mobiliteit. Vooral de behoefte aan korte verplaatsingen is groot, bijvoorbeeld naar de dokter, bezoekje aan kennissen, de kapper, de kaartclub etcetera. Valkenswaard wil inwoners graag zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociale maatschappelijke verkeer. Deze nieuwe vervoersvoorziening biedt hen de gelegenheid om makkelijker deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 

AutoMaatje als ondersteuning

In Valkenswaard maakt 273 van de 986 pashouders geen gebruik van Taxbus. Dat is zo’n dertig procent. Om verschillende redenen: eigen vervoer, familie of vrienden worden ingeschakeld voor het vervoer, medische redenen en door het rekening moeten houden met het omrijden, ophaaltijden en collectief gebruik van Taxbus. Dat blijkt uit een onderzoek dat verricht is door Trafficon, de contractbeheerder van Taxbus. De aanwezige vervoersvoorzieningen in Valkenswaard voorzien dus niet helemaal in de verplaatsingsbehoefte van een groep inwoners. Een lokale voorziening als AutoMaatje kan hierin ondersteuning bieden.

Vierde kwartaal van start

Sinds de start is ANWB AutoMaatje al op 30 plaatsen actief in Nederland. Er hebben meer dan 350 vrijwilligers zich als chauffeur aangesloten en zijn er alles bij elkaar al bijna 14.000 ritten gemaakt. Op basis van deze cijfers is de verwachting dat er in Valkenswaard zo’n 200 klanten zich zullen aanmelden. Gemiddeld zullen zij 15 ritten per jaar maken. De verwachting is dat AutoMaatje aan het begin van het vierde kwartaal van start gaat.