Update vervangen kunstgrasvelden met rubber infill

Dit item is gearchiveerd op 07-07-2017.

13 juni 2017 - Het college van burgemeesters en wethouders heeft onlangs besloten om niet over te gaan tot het vervroegd vervangen van de kunstgrasvelden met rubber infill. Het college baseert haar besluit onder andere op de onderzoeken van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), op het onderzoek van de European Chemicals Agency (ECHA) en op het onderzoek dat is gedaan naar de ondergrond van de velden in Valkenswaard. Deze onderzoeken wijzen uit dat het spelen op kunstgras geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het besluit wordt in juli voorgelegd aan de raad.

Onrust als gevolg van uitzending Zembla

Op 5 oktober 2016 werd in het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat in kunstgras voetbalvelden en de vermeende gezondheidsrisico’s daarvan. Deze uitzending riep veel vragen op en ook voor de voetbalverenigingen in Valkenswaard was het niet duidelijk of het spelen op kunstgras gezondheidsrisico’s met zich mee bracht of niet. De raad heeft het college in oktober 2016 verzocht om de velden van RKVV Dommelen, SV de Valk en SV Valkenswaard te vervangen wanneer zou blijken dat er sprake was van een zeker gezondheidsrisico. 

Veel onderzoek naar gezondheidsrisico’s

Het college heeft bij haar besluit rekening gehouden met de vele onderzoeken (meer dan 80) op lokaal, landelijk en internationaal niveau. Ook volgt het college het advies van het RIVM en de European Chemicals Agency (ECHA) en daaruit volgend GGD,VSG, KNVB en FIFA. De verenigingen zijn de afgelopen maanden regelmatig en gelijktijdig geïnformeerd door de gemeente Valkenswaard over de uitkomsten van de onderzoeken. Daarnaast is er overleg gevoerd om standpunten aan elkaar te verduidelijken en stappen te bespreken om tot een oplossing te komen. 

Raad beslist
Het besluit van het college wordt behandeld door de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 6 juli vindt besluitvorming hierover door de gemeenteraad plaats.