Tweede wervingsronde Spitsmijden A2

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

(persbericht van Rijkswaterstaat)
20 februari 2017 - Automobilisten die nog niet deelnemen aan Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven en minstens één keer per week in de ochtendspits zijn gesignaleerd op dit specifieke traject, ontvangen vanaf zaterdag 18 februari een uitnodiging om ook actief de spits te gaan mijden. Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant willen zo de verkeersdruk tijdens de ochtendspits verminderen.

Nog meer deelnemers voor Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven gezocht

Eind december 2016 is een grote groep potentiële deelnemers persoonlijk benaderd via een brief met de vraag of ze willen deelnemen als spitsmijder. Op 9 januari jl. ging de beloningsperiode in voor de groep actieve spitsmijders op het traject A2 Nederweert > Eindhoven.

Positieve eerste resultaten

Inmiddels mijden circa 2.100 automobilisten bewust één of meerdere keren per week de ochtendspits op dit traject. De eerste resultaten van het project laten een positief beeld zien. Het aantal spitsmijdingen per ochtendspits staat inmiddels op circa 600 en dit aantal stijgt nog steeds.

Aanmelden als deelnemer

Automobilisten die nog niet deelnemen aan spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven en de afgelopen weken minstens één keer per week in de ochtendspits zijn gesignaleerd op dit specifieke traject, ontvangen vanaf zaterdag 18 februari een uitnodiging om ook actief de spits te gaan mijden. Zij kunnen zich als deelnemer aanmelden via de website www.spitsmijden.nl. Ook automobilisten die geen uitnodigingsbrief ontvangen, maar die wel regelmatig in de ochtendspits op de A2 van Nederweert richting Eindhoven rijden, kunnen zich melden via de website om te zien of zij in aanmerking komen voor deelname aan het project.

Privacy

Rijkswaterstaat heeft met behulp van kentekenregistraties in kaart gebracht hoeveel en welke automobilisten er dagelijks in de spits over de A2 van Nederweert richting Eindhoven rijden. De registratie van kentekens voor verkeersmetingen is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Relatie met MIRT-onderzoek op dit wegvak

Tegelijkertijd met dit project loopt er een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek naar dit gedeelte van de A2 waarin de doorstroming gedetailleerd in kaart wordt gebracht en is er aandacht voor mogelijke langere termijn oplossingen. Kijk voor meer informatie over het MIRT onderzoek  op http://www.mirta2we.nl/.

Meer weten?

Op de projectpagina rijkswaterstaat.nl staat nog meer achtergrondinformatie. Op spitsmijdenA2.nl is meer informatie te vinden voor deelnemers en werkgevers.