Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Dit item is gearchiveerd op 01-06-2020.

Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van Corona tegen te gaan, is het voor een deel van de zelfstandig ondernemers niet mogelijk om hun werk voort te zetten. Het kabinet heeft een steunpakket afgekondigd voor ondernemers. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

Tijdelijke uitkering voor levensonderhoud

TOZO vraagt u aan in gemeente waar u woont. U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een ‘tijdelijke aanvullende uitkering voor levensonderhoud’. Deze uitkering vult het inkomen aan en is maximaal gelijk aan het sociaal minimum voor een huishouden/gezin (ongeveer € 1.550 euro per maand) en duurt voorlopig tot 1 juni 2020. Daarnaast kunnen ondernemers met liquiditeitsproblemen een lening bedrijfskapitaal aanvragen. De lening bedraagt maximaal € 10.157,00 en de maximale looptijd van de lening is 3 jaar.

Meer informatie over en aanvragen van TOZO