Themabijeenkomst raad over transformatie sociaal domein

Dit item is gearchiveerd op 15-10-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

8 oktober 2021 - Op donderdag 14 oktober is er een raadsinformatiebijeenkomst over een aantal onderwerpen in het sociale domein, namelijk Kansrijke start, het lokaal preventie-akkoord, preventie schuldhulpverlening en de monitor Sociaal Domein.

De bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard.

In de bijeenkomst krijgen de raadsleden een inhoudelijke toelichting op de voortgang van de projecten Kansrijke Start, het lokaal preventie-akkoord en de preventie schuldhulpverlening. Er zijn ook enkele partners aanwezig waarmee de gemeente nauw samenwerkt in deze projecten. De genoemde projecten zijn belangrijke speerpunten in de transformatie van het sociaal domein.

Ten slotte wordt aan de hand van de monitor sociaal domein ingegaan op de recente ontwikkelingen.

Webcast

U kunt deze vergadering ook rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk deze op uw computer, tablet of telefoon via webcast.