Themabijeenkomst raad over Doorontwikkeling marketing: FF offline in Valkenswaard

Bekijk de afbeelding op groter formaat

11 juni 2021 - Op donderdag 17 juni is er een raadsinformatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom Doorontwikkeling marketing: ‘FF offline in Valkenswaard’.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur (let op: gewijzigde begintijd) in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. U kunt deze vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk deze op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

Voor het realiseren van onze Toekomstvisie, is een goede positionering van Valkenswaard van belang. Hiervoor is in 2016 Valkenswaard Marketing opgericht. Deze organisatie heeft zich sinds haar oprichting flink doorontwikkeld. In deze themabijeenkomst wordt de gemeenteraad van Valkenswaard bijgepraat over de laatste stand van zaken, waarbij er met name wordt ingegaan op de ontwikkeling van de centrale campagne ‘FF offline in Valkenswaard’. Daarbij wordt de doorontwikkeling van citymarketing ook in een breder perspectief geplaatst van de herijking van de Toekomstvisie en positionering van de gemeente Valkenswaard. Tijdens de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van Valkenswaard Marketing aanwezig voor een presentatie.

De bijeenkomst is openbaar. Vanwege de Coronamaatregelen is het nodig u van te voren aan te melden als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 juni 16.00 uur, bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl, of telefonisch via nummer (040) 2083407.