Themabijeenkomst raad op 6 december

Dit item is gearchiveerd op 07-12-2018.

30 november 2018 - Op donderdag 6 december is er een themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de ontwikkelingen rondom huisvesting voor het basisonderwijs in de gemeente Valkenswaard. 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het gemeentehuis en is openbaar.

De raadsleden worden bijgepraat over de visie op onderwijshuisvesting (= onder meer het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor basisscholen) en over de plannen voor de komende jaren. Ook schoolbesturen zullen een bijdrage leveren aan de presentatie. 

Ga verder naar eindrapportage Uitvoering IHP Onderwijs