Themabijeenkomst raad op 21 november

Dit item is gearchiveerd op 22-11-2019.

15 november 2019 - Op donderdag 21 november is er een themabijeenkomst voor de gemeenteraad, Herijking Subsidiebeleid.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het gemeentehuis en is openbaar.

De raadsleden worden bijgepraat over de herijking van het subsidiebeleid. Er wordt inzicht verschaft in de aanloop naar de herijking van het beleid en in het proces dat is doorlopen om het beleid te herijken. Tevens worden de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten opzichte van het beleid van 2016 besproken. De raadsleden kunnen zich tijdens deze themabijeenkomst laten informeren en vragen stellen over het herijkte beleid.