Themabijeenkomst raad op 15 november

Dit item is gearchiveerd op 16-11-2018.

8 november 2018 - Op donderdag 15 november is er een themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de omgevingsvisie. 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in zaal 9, 10 en 11 van Cultuurcentrum De Hofnar aan de Hofnar 10 en is openbaar.

De raadsleden worden bijgepraat over de stand van zaken van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over het toekomstbeeld van de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om hier te kunnen hier te leven, wonen, werken, studeren, recreëren. Daarbij kunt u denken aan water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. De gemeente stelt deze visie op omdat op landelijk niveau de Omgevingswet wordt ingevoerd en het streven is om regelgeving eenvoudiger te maken.

Na een toelichting gaan de raadsleden in een interactieve werksessie aan de slag met een oriëntatie op de mogelijke thema’s die in de omgevingswet behandeld worden. Bezoekers mogen in een aparte werksessie tijdens deze avond aan de slag met dezelfde opdracht. Doel van de bijeenkomst is om zo een eenduidig en helder beeld te vormen over deze thema’s.