Tegemoetkoming ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2019.

22 februari 2019 - De gemeente Valkenswaard biedt chronisch zieke of gehandicapte inwoners met een laag inkomen, een tegemoetkoming in de ziektekosten over 2018 en 2019 aan van maximaal € 100,- per jaar.

Dit is een compensatie voor de extra kosten waar chronisch zieke of gehandicapte inwoners mee te maken hebben.
Degenen die in 2017 gebruik hebben gemaakt van deze regeling, hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen.
Voor anderen die denken hiervoor ook in aanmerking te komen, is dit bericht bedoeld.

Vergoeding afhankelijk van inkomen

Hoe lager het inkomen/financiële draagkracht, hoe hoger de compensatie. Daarbij kijkt de gemeente ook naar eventuele kosten die u heeft voor andere gemeentelijke voorzieningen/regelingen. Op basis daarvan bepalen we de hoogte van de tegemoetkoming. Heeft u een inkomen onder 110% van de bijstandsnorm, dan ontvangt u de volledige € 100 per jaar.
In onderstaande tabel staan de inkomensnormen(netto inkomen inclusief vakantiegeld) voor 110% bijstandsnorm. Uw inkomen exclusief vakantiegeld is ongeveer 6% lager. Voor jongeren tot 21 jaar en personen in een inrichting gelden andere inkomensgrenzen.

Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Vanaf pensioengerechtigde leeftijd
110% 110%

Alleenstaande of alleenstaande ouder

 € 1.128,11       € 1.262,58    
Echtpaar  € 1.611,58      € 1.719,81   

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan via onze website met DigiD. U gaat naar regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten of rechtstreeks naar het formulier
Een aanvraag indienen kan tot 1 januari 2020.

Lukt dit niet digitaal? Dan kunt dat ook met een formulier doen. Zie hierna.

Heeft u vragen?

Wilt u een formulier ontvangen, of heeft u andere vragen over de tegemoetkoming?
Dan kunt u bellen met Werk en Inkomen, op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur, via telefoonnummer (040-) 2083444.