Subsidie voor activiteiten VVN, afdeling Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 06-08-2018.

9 juli 2018 - Het college van burgemeester en wethouders verstrekt voor 2018 een subsidie van in totaal € 11.250,-- aan Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Valkenswaard. 

VVN ontvangt deze subsidie om de activiteiten te kunnen uitvoeren, zoals beschreven in het werkplan van 2018. Tachtig procent hiervan wordt gesubsidieerd door de provincie. De rest draagt de gemeente bij, zo’n €2.250,-

Wethouder Kees Marchal van Verkeer: ”Het gemeentebestuur waardeert de enorme inzet van de vrijwilligers van VVN. Zij zorgen voor verkeersonderwijs aan jonge kinderen en geven voorlichting aan ouderen in onze gemeente. Dit zijn de meest kwetsbare groepen. Daarnaast staan zij desgevraagd wijkcommissies en de dorpsraad bij als deze vragen hebben over bijzondere verkeersituaties. Deze vrijwilligers werken met hart en ziel mee aan de verhoging van verkeersveiligheid in onze gemeente. Dat waarderen wij enorm.”

Programma tot eind 2018

Dit najaar staan de volgende activiteiten op het programma:

  • Project Veilig op Weg (dode hoek van vrachtauto’s en andere grote voertuigen) voor basisschoolleerlingen
  • Fietsverlichtingsactie op Scholengemeenschap Were Di. Ruim 20 vrijwilligers van VVN controleren fietsverlichting en -reflectie van alle leerlingen met als doel leerlingen en hun ouders meer bewust te maken van het gebruik van deugdelijke fietsverlichting.
  • Opfriscursus met Praktijkrit voor senioren-automobilisten. Voor deze verkeerscursus (voorheen BROEM) is in Valkenswaard veel animo. Cursus duurt 3 dagdelen eventueel gevolgd door Praktijkrit in eigen auto met een WRM gecertificeerde rijinstructeur, die de deelnemer advies geeft. Zie ook website: www.vvn.nl/opfriscursus
  • Cursus Veilig Fietsen voor senioren en nieuwe Nederlanders
  • Scootmobieltraining voor senioren en personen met een beperking

Jaarlijks terugkerende projecten

De hiervoor genoemde projecten keren jaarlijkse terug. Daarnaast verzorgt VVN ook het Verkeersexamen voor basisschoolleerlingen, fietsencontrole en ondersteunt verkeersouders van basisscholen en leent materialen uit, zoals de Fietsbehendigheidsbaan en het Schoolpleinpakket.