Subsidie van €169.000,- voor peuterspeelzaalwerk

Dit item is gearchiveerd op 30-08-2018.

30 juli 2018 - Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard verleent met terugwerkende kracht een subsidie van €169.000,- voor peuterspeelzaalwerk en keert dit uit aan Stichting Peuterdorp Valkenswaard.

Hiervan is €107.094,- bestemd voor ouders van kinderen die recht hebben op een gesubsidieerde plaats bij de peuterspeelzaal. Een bedrag van €11.855,57 van de subsidie is bestemd voor de peuterspeelzaal in Borkel en Schaft. Deze peuterspeelzaal is door de lage bezetting niet rendabel. De gemeente wil deze belangrijke maatschappelijke voorziening in Borkel minimaal één dagdeel per week open houden. Daarom verleent het college hiervoor subsidie. Naast de subsidie voor peuterspeelzaalwerk ontvangt Stichting Peuterdorp een subsidie van €52.848,- voor het bekostigen van voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een (taal)achterstand en €50.000,- voor de afbouwregeling van de subsidierelatie.

Bezwaarschrift

Tegen de eerdere subsidiebeschikking 2018 heeft Stichting Peuterdorp bij de gemeente bezwaar ingediend. Gesprekken tussen gemeente Valkenswaard en Peuterdorp hebben vervolgens geleid tot een nieuwe berekeningssystematiek waarbij het uiteindelijke subsidiebedrag voor Peuterdorp is bijgesteld.