Start cursus Politiek Actief in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

29 maart 2017 - Op woensdag 10 mei start de cursus Politiek Actief voor inwoners van de A2 gemeenten. Deze cursus biedt de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hopen de gemeenteraden van de drie gemeenten haar inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden. Bijvoorbeeld als lid van een politieke partij in een adviesraad of als raadslid. De cursus is gratis.

Proeven aan de politiek

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden. Ze richt zich op geïnteresseerden die nog niet precies weten wat de mogelijkheden binnen de politiek zijn of gewoon eens willen proeven. Ook zijn er inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Deze groep kan eveneens meedoen aan Politiek Actief. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Programma

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden zoals debatteren. Ook krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

De cursus start op woensdag 10 mei en bestaat uit vijf bijeenkomsten met elk een ander thema. Daarnaast staan er een bezoek aan een raadsvergadering en een mogelijkheid tot een (korte) stage bij een politieke partij of bij de gemeente op het programma.

Data bijeenkomsten

Omdat de cursus een gezamenlijk project is van de A2-gemeenten vinden de bijeenkomsten plaats op afwisselende locaties.

  • Woensdag 10 mei: Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting – Valkenswaard
  • Woensdag 17 mei: De gemeente – Cranendonck
  • Woensdag 7 juni: De gemeenteraad – Heeze-Leende
  • Woensdag 21 juni: Lobbyen bij de gemeente - Valkenswaard
  • Woensdag 28 juni: Debatteren - Cranendonck

De cursus wordt in juli afgesloten met een bezoek aan de gemeenteraadsvergadering. De datum hangt af van de keuze in welke gemeente de raadsvergadering wordt bezocht.

Meer informatie en aanmelden

Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich aanmelden tot en met zondag 23 april door een mail te sturen naar de griffier van één van de drie gemeenten. Graag vermelding van naam, telefoonnummer en een korte motivering om mee te doen aan deze cursus. Ook voor meer informatie over deze cursus kunnen inwoners terecht bij de griffier, Cobie Miedema, E: cobie.miedema@valkenswaard.nl of T: 040-2083407.