Start archeologisch veldonderzoek Nieuwe N69

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2019.

13 juni 2019 - Donderdag 13 juni start Boskalis met de archeologische veldonderzoeken voor de Nieuwe N69. De bodem wordt in het veld onderzocht op eventuele vondsten van vroegere culturen en structuren.  

Vooraf is er een uitgebreid vooronderzoek gedaan en daaruit blijkt hoe groot de kans is dat er archeologische resten in de grond zitten. Met het veldonderzoek wordt systematisch bekeken of er  ook daadwerkelijk sporen en/of vondsten zijn.

Op basis van het vooronderzoek worden op vastgestelde locaties proefsleuven gegraven. Donderdag wordt er gestart met het veldonderzoek op locaties bij het beekdal de Run en beekdal de Keersop / N397 (zie onderstaande kaartjes). Na enkele weken is het veldonderzoek afgerond.

Na de zomer vinden er opnieuw veldonderzoeken plaats op nog nader te bepalen locaties.

Nieuws volgen over N69

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom de aanleg van de nieuwe N69? Ga dan naar de website van Grenscorridorn69.nl.

Locatie Beekdal Run

Locatie Beekdal Keersop