Sportactiviteitensubsidie verleend aan sportverenigingen

Dit item is gearchiveerd op 23-01-2018.

22 december 2017 - Op 19 december heeft het college van B&W de subsidies toegekend aan de negen verenigingen die subsidie hebben aangevraagd in het kader van de subsidie sportactiviteiten. De subsidie is bedoeld om te stimuleren dat sportverenigingen activiteiten organiseren voor jeugd, senioren en mensen met een beperking.

Voor 2018 is ruim €18.000 subsidie toegekend aan de verenigingen die activiteiten organiseren voor de genoemde doelgroepen. Het aanbod dat wordt georganiseerd is divers. Zo worden kennismakingsactiviteiten georganiseerd voor jeugd (Funkey Hockey, toernooien, vriendjes en vriend vriendinnetjesdagen), maar ook voor mensen met een beperking (G-voetbal, de Zwemvierdaagse) en ouderen (recreatief zwemmen voor ouderen en Walking Football).

Toegewezen subsidies zijn:

vereniging

subsidie

1. Sportvereniging Watervrienden

  2017

€ 2.350

  2018

€ 2.050

2. Sportvereniging Valkenswaard

€ 3.305

3. Voetbalvereniging De Valk

€ 2.283

4. Hockeyvereniging HOD

€ 1.467

5. Gymnastiek- en Turnvereniging Tonido

€ 4.586

6. Volleybalvereniging BRAVO

€ 400

7. Badmintonvereniging Dommelen

€ 467

8. LTV Dommelen

€ 1.050

9. Stichting Zwemvierdaagse

€ 2.500

Subsidie aanvragen voor 2019

Tot 1 mei 2018 kunnen sportverenigingen subsidies aanvragen voor 2019. Aanvragen kunnen digitaal gedaan worden via de website van de gemeente Valkenswaard. Wanneer een vereniging een nieuwe activiteit wil organiseren, kan de vereniging hier in ondersteund worden door Sportief Valkenswaard. Informatie over de mogelijkheden kan opgevraagd worden via sport@valkenswaard.nl.