Speeches herdenking burgemeester en kinderburgemeester

Dit item is gearchiveerd op 10-09-2020.

4 mei 2020 - We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid, maar in een onwerkelijke en onzekere tijd. In de woorden van de Twentse tekstschrijver Marco Krijnsen:

Pas nu, 75 jaar later, beseffen we hoe waardevol en dierbaar, hoe klakkeloos en vanzelfsprekend, onze vrijheid eigenlijk is.

Onze vrijheid wordt sterk ingeperkt door het coronavirus, en dat vraagt van iedereen veel aanpassingsvermogen, veerkracht en creativiteit. Tegelijkertijd, ik zeg het vaker, zie ik met al die gepaste afstand steeds meer nabijheid. 75 jaar vrijheid heeft ons ook sterk met elkaar verbonden, en het belang daarvan wordt op de dag van de nationale dodenherdenking zodoende nog eens extra zichtbaar.

Afgelopen september hebben we in de gemeente Valkenswaard 75 jaar bevrijding groots gevierd. Dat was nog in aanwezigheid van Tom Twite, een van de laatste, nog levende bevrijders die er daadwerkelijk bij waren toen, in september 1944- Helaas is Tom Twite ons afgelopen maand ontvallen.

Onze en mijn vrijheid danken we aan veteranen zoals Tom en het was een enorm voorrecht dat we hem bij onze herdenkingsactiviteiten mochten eren.

En herdenken deden we, afgelopen september, vol dankbaarheid, twee weken lang. Met concerten, doortochten van oude legervoertuigen, met een expositie. Kortom, het was feest in Valkenswaard. En terecht, want 75 jaar geleden werden we na vijf jaar onderdrukking, bevrijd. Maar we vierden niet alleen feest, we stonden ook stil. Net als vandaag.

Want vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Het kan zomaar anders worden.

Verharding van het maatschappelijke klimaat, scherpere scheidslijnen, afnemende tolerantie en respect, sterke vooroordelen en voor je het weet ligt onvrijheid op de loer.

We moeten er met z'n allen voor zorgen dat we de ons gegeven en zwaar bevochten vrijheid koesteren en bewaken. Dat zijn we verplicht aan al diegenen die hun leven hebben gegeven voor ons en voor onze vrijheid. Een vrijheid die na de Tweede Wereldoorlog steeds meer als vanzelfsprekend werd beschouwd, maar vandaag de dag helaas niet meer vanzelfsprekend is.

Laat hun strijden, hun dood en het verdriet bij hun nabestaanden, niet voor niets zijn geweest. Laat ons blijven herdenken en Iaat ons de vrijheid blijven doorgeven.

Voor nu wil ik mijn oprechte dankbaarheid naar alle helden uitspreken die hun toekomst hebben opgeofferd om ons een toekomst te geven.

Dank.

Speech kinderburgemeester Iris

Vrijheid, voor mij was vrijheid slechts een begrip, een woord. Vrijheid is vrijheid. Niets meer. En dat hebben we toch gewoon?

Het corona-virus heeft mij een superklein beetje laten zien wat het is geen vrijheid te hebben. En ik benadruk, een klein beetje maar. En daarom ben ik daar over na gaan denken, over die vrijheid. Die vrijheid die voor mij zo gewoon is.

Want wat is vrijheid? Vrijheid betekent voor mij dat ik een keuze heb in hoe ik mijn leven leid, met wie ik omga, dat ik zelf kan bepalen wie mijn vrienden zijn, hoe ik kan reageren, waar ik naartoe ga en dat ik de dingen kan doen, waar ik blij van word. Dat is vrijheid voor mij.

Ik ben er enorm dankbaar voor dat wij hier in Nederland deze vrijheid hebben. Zojuist was ik ook op de Britse begraafplaats en daar zag ik de graven van hele jonge soldaten. Mensen die voor ons hadden gevochten. Voor ons, terwijl ze ons niet eens kennen….Ze zijn gestorven in een voor hun vreemd land, helemaal alleen, zonder familie. En als ik daar over nadenk, word ik heel verdrietig. Maar dan besef ik me ook dat deze mannen hebben gevochten en zijn gestorven, voor ons. Voor onze toekomst. En voor onze vrijheid.

Daarom ben ik vanavond stil….. Om mijn dankbaarheid te tonen aan al die mensen die in de oorlog zijn gestorven. Voor ons. Daarom ben ik vanavond stil, heel stil.