Smeva Group ontvangt predicaat ‘Koninklijk’

Dit item is gearchiveerd op 15-11-2021.
Bekijk afbeelding op groter formaat

18 oktober 2021 - Op 15 mei 2020 bestond Smeva Group B.V. uit Valkenswaard honderd jaar. Het afgelopen jaar stond voor Smeva dan ook in het teken van dit bijzondere jubileum.

Smeva Group bestaat uit een aantal toonaangevende bedrijven die samen koeltechnische oplossingen bieden aan de gehele vers-voedsel keten. Inmiddels staat de derde generatie Smets aan het roer van dit Valkenswaardse bedrijf en is Smeva met haar 230 medewerkers een vaste waarde binnen de gemeenschap. Al 100 jaar ontwikkelt, produceert en levert Smeva koelingen en vriescellen aan klanten over de gehele wereld. Smeva Group is inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere koeltechnische bedrijven in Nederland en is een belangrijke werkgever in de gemeente Valkenswaard.

Uitreiking oorkonde door Commissaris van de Koning

De Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, mevrouw I. Adema, overhandigde op vrijdag 15 oktober de oorkonde behorende bij het predicaat Koninklijk aan de heer C. Smets, algemeen directeur van Smeva Group B.V. Ook burgemeester A. Ederveen was hierbij aanwezig.

Voorwaarden voor predicaat Koninklijk

Om voor het predicaat 'Koninklijk' in aanmerking te komen moet een bedrijf onder andere minstens 100 jaar bestaan, een belangrijke plaats innemen in het vakgebied en van landelijke betekenis zijn.

Bedrijven en instellingen kunnen de eervolle onderscheiding zelf aanvragen, maar uiteindelijk bepaalt de Koning of de titel wordt verleend.


Foto: Smeva Group BV